Beijiao Park

Foshan, Guangdong, China

Former coasters

Jungle Flying Squirrel (#1845)
Zhongshan Playground, 2007, Steel, Defunct
Jungle Flying Squirrel