Công Viên Biên Hùng (Defunct)

Đồng Nai, Vietnam

Former coasters

Roller Coaster (#2555)
Sấu Con, 2003, Steel, Defunct
Roller Coaster